Alamislam.com

Akan selalu bertemu kecewa, saatkita berharap, dapat mengubahkarakter suami sebagai pasanganhidup sesuai keinginan kita.Memangnya Kita siapa?Kita bukan ayah/ibu ygmengasuhnya seperempat

Dari Usamah bin Zaid, Nabishallallahu ‘alaihi wa sallambersabda,ﻳُﺠَﺎﺀُ ﺑِﺎﻟﺮَّﺟُﻞِ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ ﻓَﻴُﻠْﻘَﻰ ﻓِﻰ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ، ﻓَﺘَﻨْﺪَﻟِﻖُ ﺃَﻗْﺘَﺎﺑُﻪُ ﻓِﻰ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ ، ﻓَﻴَﺪُﻭﺭُ

Wahai para lelaki muslim, pahamidan renungilah perkataan-perkataanberikut ini!Umar bin Abdul Aziz mewanti-wantipenasihatnya, Maimun bin Mahran,agar tidak berdua-duaan denganwanita meskipun dengan