Inilah Lima Ciri Orang Yang Mendapatkan Kebahagiaan

Posted on

Alam Islam – Inilah 5 ciri orang yang mendapatkan kebahagiaan :

1. Jika seseorang bertambah ilmunya maka bertambahlah tawadhu’ dan bertambah pula kasih sayangnya.

2.Tatkala seseorang bertambah amalannya, bertambahlah rasa takutnya kepada Allah dan semakin berhati-hati.

3.Tatkala seseorang bertambah umurnya, maka semakin berkurang rasa tamaknya terhadap dunia.

4.Jika seseorang bertambah hartanya, maka semakin bertambah kedermawanannya dan kemauan membantu sesama.

5.Jika bertambah kemuliannya, maka ia semakin dekat dengan manusia dan menunaikan kebutuhan dan tawadhu’ kepada mereka.

(Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah)