Catatlah… Dan Ingat Perkataan Orang Shaleh Berikut Ini

32 sec read


Berkata Umar bin Khattab Radhiyallahu ‘anhu: Tidaklah seorang hamba diberi kenikmatan yang lebih besar setelah keislaman, selain sahabat yang sholih. Maka apabila kalian mendapati teman yang sholih, peganglah ia erat-erat”

Berkata Imam Syafi’i:
” Apabila kalian memiliki teman – yg membantumu dalam ketaatan- maka genggam erat tangannya, karena mendapatkan seorang sahabat itu sulit sedangkan berpisah darinya itu mudah”

Berkata Al Hasan Al Bashri:
” Sahabat2 kami lebih kami cintai daripada keluarga dan anak2 kami, karena keluarga kami mengingatkan kami pada dunia, sedangkan sahabat2 kami mengingatkan kami pada akhirat. Dan sebagian sifat mereka adalah : itsar (mendahulukan orang lain dalam perkara dunia)

Berkata Luqman Al hakim pada anaknya:
” Wahai anak ku hendaknya yang pertama engkau usahakan setelah keimanan kepada Allah adalah mencari sahabat yang jujur. Karena ia ibarat pohon, bila engkau duduk berteduh di bawahnya, ia akan meneduhimu, bila engkau mengambil buahnya dia akan mengenyangkanmu, dan bila ia tidak memberimu manfaat, ia tidak merugikanmu”

Ada CintaNya, di Balik Ujianmu!

Saudaraku…Pernahkah engkau merasakanpenatnya hidup?Ketika air mata tak sanggup lagimelukiskan bebanmu…Ketika saudaramu tak lagi mampujadi teman berbagi…Seolah bumi tak lagi bersahabatdengan suasana hatimu…Ingatlah saudaraku…Saat itu...
redaksialamislam
39 sec read

Hal Yang Tidak Boleh Dianggap Remeh Dalam Dakwah

Dakwah memegang perananpenting dalam kehidupankita, tidak hanya berkaitandengan diri pribadi tapi jugaberkaitan dengan orang-orangyang berada di sekitar kita.Allah SWT sendirimengatakan di dalam AlQuran betapa...
redaksialamislam
1 min read

Sebelum Ajal Menjemput

Kata Ulama, apabila ALLAH tidak mengkehendaki kita lagi :.• ALLAH akan sibukkan kita dengan urusan dunia.• ALLAH akan sibukkan kita dengan urusan anak-anak.• ALLAH...
redaksialamislam
55 sec read