Ada Pendakwah Yang Masuk Neraka

Posted on

Dari Usamah bin Zaid, Nabi
shallallahu ‘alaihi wa sallam
bersabda,
ﻳُﺠَﺎﺀُ ﺑِﺎﻟﺮَّﺟُﻞِ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ ﻓَﻴُﻠْﻘَﻰ ﻓِﻰ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ
، ﻓَﺘَﻨْﺪَﻟِﻖُ ﺃَﻗْﺘَﺎﺑُﻪُ ﻓِﻰ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ ، ﻓَﻴَﺪُﻭﺭُ ﻛَﻤَﺎ
ﻳَﺪُﻭﺭُ ﺍﻟْﺤِﻤَﺎﺭُ ﺑِﺮَﺣَﺎﻩُ ، ﻓَﻴَﺠْﺘَﻤِﻊُ ﺃَﻫْﻞُ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ ﻋَﻠَﻴْﻪِ
، ﻓَﻴَﻘُﻮﻟُﻮﻥَ ﺃَﻯْ ﻓُﻼَﻥُ ، ﻣَﺎ ﺷَﺄْﻧُﻚَ ﺃَﻟَﻴْﺲَ ﻛُﻨْﺖَ
ﺗَﺄْﻣُﺮُﻧَﺎ ﺑِﺎﻟْﻤَﻌْﺮُﻭﻑِ ﻭَﺗَﻨْﻬَﻰ ﻋَﻦِ ﺍﻟْﻤُﻨْﻜَﺮِ ﻗَﺎﻝَ
ﻛُﻨْﺖُ ﺁﻣُﺮُﻛُﻢْ ﺑِﺎﻟْﻤَﻌْﺮُﻭﻑِ ﻭَﻻَ ﺁﺗِﻴﻪِ ، ﻭَﺃَﻧْﻬَﺎﻛُﻢْ
ﻋَﻦِ ﺍﻟْﻤُﻨْﻜَﺮِ ﻭَﺁﺗِﻴﻪِ “
Ada seseorang yang didatangkan
pada hari kiamat lantas ia
dilemparkan dalam neraka. Usus-
ususnya pun terburai di dalam
neraka. Lalu dia berputar-putar
seperti keledai memutari
penggilingannya. Lantas penghuni
neraka berkumpul di sekitarnya lalu
mereka bertanya, “Wahai fulan, ada
apa denganmu? Bukankah kamu
dahulu yang memerintahkan kami
kepada yang kebaikan dan yang
melarang kami dari kemungkaran?”
Dia menjawab, “Memang betul, aku
dulu memerintahkan kalian kepada
kebaikan tetapi aku sendiri tidak
mengerjakannya. Dan aku dulu
melarang kalian dari kemungkaran
tapi aku sendiri yang
mengerjakannya.” (HR. Bukhari no.
3267 dan Muslim no. 2989)